Back To Top

 • Tutoring - rozwój talentów

  Mocne strony, potencjał, obdarowanie, zdolności, zalety, pasje, zainteresowania, dążenie do doskonałości, wyznaczanie celów, planowanie, osiąganie sukcesów, motywowanie

 • Tutoring - rozwój charakteru

  Wartości, przekonania, postawy, zachowanie, założenia, uprzedzenia, wiara, nadzieja, odwaga, poczucie własnej wartości, pracowitość, zaangażowanie.

 • Tutoring - rozwój intelektualny

  Wychodzenie poza utarte schematy, mądrość, logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, twórczość, kreatywność, abstrakcja, wyobraźnia, intuicja, moje zdanie

 • Tutoring - szkoła życia

  Trudne wybory, podejmowanie decyzji, szukanie rozwiązań, sukcesy, pewność siebie, proaktywność, radzenie sobie z niepowodzeniami i konfliktami, nieustępliwość, poszukiwanie sensu, wyzwania, konsekwencje, współpraca

 • Tutoring - rozwój emocjonalny

  Emocje, uczucia, relacje, więzi, bliskość, związki, zaufanie, otwartość, przyjaźnie, opanowanie, reakcje, porozumienie, kontakt, wyrażanie, życie w zgodzie z samym sobą i innymi, odczuwanie, współodczuwanie, empatia

Tutor 24/7

W szkole, w domu czy w pracy - zawsze jestem dla kogoś tutorem

Polecane strony

 

Instytut Tutoringu Szkolnego

fundacja kolegium tutorow

Fundacja Kolegium Tutorów

collegium wratislaviense

Collegium Wratislaviense

tutoring crown kompas kariery

Edukacja Finansowa Crown

 

Witamy na stronie

Tutoring rodzicielski

roslina          Każdy rodzic jest dla swojego dziecka niekwestionowanym mistrzem i ekspertem, niemalże bogiem i to prawie w każdej dziedzinie. W mniemaniu dzieci rodzice wiedzą wszystko i wiedzą najlepiej. Trwa to do jakiegoś czasu gdy dziecko zaczyna dojrzewać i poza autorytetem rodzica zauważa inne autorytety, które go również inspirują i pociągają. Pomimo tego, że wydaje nam się, że nasz autorytet jako rodzica jest przez dziecko czasem częściej czasem rzadziej podważany, to jednak silna potrzeba przynależności, bezpieczeństwa i głębokiej relacji, więzi, przywiązania do rodzica powoduje, co warto zauważyć, że dzieci są w stanie i bardzo często świadomie rezygnują z zaspokojenia swoich potrzeb i pragnień, by zaspokoić oczekiwania i potrzeby rodziców. Bardzo łatwo popaść wtedy w stan rodzica, który staje się "egzekutorem" i zamienia szacunek na bezwzględne posłuszeństwo i większość swoich decyzji i wyborów wymusza na dziecku, powodując, że cały potencjał dziecka (talenty, mocne strony, wartości, pragnienia, potrzeby), związany z jego wewnętrzną motywacją, opartą o "chcę to zrobić", zostaje deprecjonowany tak bardzo, że w konsekwencji zanika jego wiara we własną kreatywność, sprawczość, skuteczność i wartość.

        Rodzic, który zetknął się z tutoringiem wie, jak olbrzymią wartość mają wewnętrzne pasje, talenty, pragnienia, wartości, potrzeby i indywidualne motywacje, które drzemią w jego dziecku. Rodzic, który poznał funkcjonowanie tutoringu, swoje działania opiera o świadomość rozwoju każdego człowieka, która w przypadku rodzica dokonuje się w nim samym i dokonuje się w jego dziecku. Świadomie stwarza naturalne warunki rozwoju, które sprzyjają temu, by jego dziecko z entuzjazmem podejmowało działania w oparciu o swoje mocne strony i w ten sposób budowało swój wizerunek oraz pewność siebie, poczucie własnej wartości i wiarę w swoje możliwości.

       Tutoring rodzicielski to nie tylko tworzenie warunków naturalnego rozwoju w oparciu o świadomość rzeczy ważnych, ale konkretna celowość działań skupiona na dobru dziecka, jego godności do zaspokojenia wewnętrznej potrzeby, która wyraża się w dążeniu do samodzielności i samorozwoju w oparciu o to, co jest w nim najcenniejsze. Czasami wystarczy zaufać, dać sobie przestrzeń na to, by zaufać dziecku w obszarze jego wyborów, samorozwoju i samokształcenia i nie zmuszać do wszystkiego, co nam się wydaje za słuszne i ważne dla rozwoju dziecka w danym momencie. Podobnie jak nie zmusza się zasianego ziarna w dobrą glebę, nasłonecznioną i nawodnioną, by w odpowiednim dla niego czasie wykiełkowało, wyrosło, dojrzało i wydało owoc. To nie jest łatwe ale tutoring rodzicielski pomaga w tym i rodzicom i dzieciom. A po co? Po to, żeby dziecko w naturalny, łagodny i jak najszybszy sposób mogło odnaleźć w swoim życiu swój własny żywioł, swoją pasję i w zgodzie ze swoim wewnętrznym kompasem i drogą, realizować się w życiu podążając w radości ku spełnieniu, szczęściu.

        W procesie rozwoju tutoring rodzicielski dotyka różnych obszarów i daje takie narzędzia jak:
- zrozumienie naturalnych warunków rozwoju
- umiejętność budowania porozumienia ze swoim dzieckiem bez stosowania przemocy
- umiejętność motywowania dziecka do działania
- umiejętność wychowywania bez poczucia porażek
- umiejętność pracy z dzieckiem skoncentrowanej na rozwiązaniu a nie na problemie
- umiejętność kształtowania postaw w oparciu o naturalne obszary funkcjonowania człowieka
- umiejętność odkrywania i wyznaczania naturalnej drogi życiowej - kariery zawodowej

 

 

Aktualności

kongres tut

 

tutoring 1 3

Warto przeczytać

ksiazka tut

Tutoring123

tutoring ks

ksiazka