Back To Top

 • Tutoring - rozwój talentów

  Mocne strony, potencjał, obdarowanie, zdolności, zalety, pasje, zainteresowania, dążenie do doskonałości, wyznaczanie celów, planowanie, osiąganie sukcesów, motywowanie

 • Tutoring - rozwój charakteru

  Wartości, przekonania, postawy, zachowanie, założenia, uprzedzenia, wiara, nadzieja, odwaga, poczucie własnej wartości, pracowitość, zaangażowanie.

 • Tutoring - rozwój intelektualny

  Wychodzenie poza utarte schematy, mądrość, logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, twórczość, kreatywność, abstrakcja, wyobraźnia, intuicja, moje zdanie

 • Tutoring - szkoła życia

  Trudne wybory, podejmowanie decyzji, szukanie rozwiązań, sukcesy, pewność siebie, proaktywność, radzenie sobie z niepowodzeniami i konfliktami, nieustępliwość, poszukiwanie sensu, wyzwania, konsekwencje, współpraca

 • Tutoring - rozwój emocjonalny

  Emocje, uczucia, relacje, więzi, bliskość, związki, zaufanie, otwartość, przyjaźnie, opanowanie, reakcje, porozumienie, kontakt, wyrażanie, życie w zgodzie z samym sobą i innymi, odczuwanie, współodczuwanie, empatia

Tutor 24/7

W szkole, w domu czy w pracy - zawsze jestem dla kogoś tutorem

Polecane strony

 

Instytut Tutoringu Szkolnego

fundacja kolegium tutorow

Fundacja Kolegium Tutorów

collegium wratislaviense

Collegium Wratislaviense

tutoring crown kompas kariery

Edukacja Finansowa Crown

 

Witamy na stronie

Ty też możesz być tutorem. Tutoring

imagesTutorem może być każdy, kto widzi możliwość, znaczenie i wartość w rozwoju drugiej osoby, która przez to, że ma mniejsze doświadczenie i jest młodsza potrzebuje wsparcia i ukierunkowania kogoś bardziej dojrzałego, doświadczonego i bogatszego w wiedzę. Potrzebna jest głęboka świadomość takiej właśnie sytuacji, znajomość procesu tutoringu oraz obopólna zgoda na towarzyszenie sobie na jakimś odcinku życia w partnerstwie, które ze względu na różnice w doświadczeniu będzie miało trochę nierówny charakter. Jeżeli w wyniku takiego procesu zajdzie relacja oparta na zaufaniu, a w trakcie nastąpi rozwój mocnych stron i wzrost umiejętności osoby prowadzonej i osiągnięcie zakładanych celów, to można powiedzieć o zaistnieniu tutoringu. Oczywiście można zadać sobie pytanie, czy każdy nadaje się do tego, by wpływać na rozwój drugiego człowieka, podobnie jak można zadać sobie pytanie, czy każdy nauczyciel może być wychowawcą. Odpowiedź może być różna. Trudno jednak wyobrazić sobie sytuację, że nauczyciel nie ma kompetencji w wychowaniu. Wyglądało by to trochę tak jakby lekarz, który nie jest dietetykiem, nie potrafił zalecić pacjentowi, że nadmiar spożywanej soli, cukru i tłuszczu może spowodować chorobę i zagrożenie zdrowia w życiu pacjenta. Jeśli lekarz tego nie potrafi, to raczej nie powinien być lekarzem, podobnie nauczyciel, który nie potrafi wychowywać, powinien zastanowić się, czy powinien być nauczycielem. Nie mniej każdy z nas był kiedyś w roli tego, który wpływał na drugą osobę, czy to było bardziej świadomie, czy nie. Jeśli ten wpływ był pozytywny, to bez wątpienia ten proces, w trakcie którego nastąpił rozwój możemy nazwać tutoringiem.

Aktualności

kongres tut

 

tutoring 1 3

Warto przeczytać

ksiazka tut

Tutoring123

tutoring ks

ksiazka