Back To Top

 • Tutoring - rozwój talentów

  Mocne strony, potencjał, obdarowanie, zdolności, zalety, pasje, zainteresowania, dążenie do doskonałości, wyznaczanie celów, planowanie, osiąganie sukcesów, motywowanie

 • Tutoring - rozwój charakteru

  Wartości, przekonania, postawy, zachowanie, założenia, uprzedzenia, wiara, nadzieja, odwaga, poczucie własnej wartości, pracowitość, zaangażowanie.

 • Tutoring - rozwój intelektualny

  Wychodzenie poza utarte schematy, mądrość, logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, twórczość, kreatywność, abstrakcja, wyobraźnia, intuicja, moje zdanie

 • Tutoring - szkoła życia

  Trudne wybory, podejmowanie decyzji, szukanie rozwiązań, sukcesy, pewność siebie, proaktywność, radzenie sobie z niepowodzeniami i konfliktami, nieustępliwość, poszukiwanie sensu, wyzwania, konsekwencje, współpraca

 • Tutoring - rozwój emocjonalny

  Emocje, uczucia, relacje, więzi, bliskość, związki, zaufanie, otwartość, przyjaźnie, opanowanie, reakcje, porozumienie, kontakt, wyrażanie, życie w zgodzie z samym sobą i innymi, odczuwanie, współodczuwanie, empatia

Tutor 24/7

W szkole, w domu czy w pracy - zawsze jestem dla kogoś tutorem

Polecane strony

 

Instytut Tutoringu Szkolnego

fundacja kolegium tutorow

Fundacja Kolegium Tutorów

collegium wratislaviense

Collegium Wratislaviense

tutoring crown kompas kariery

Edukacja Finansowa Crown

 

Cel tutoringu

celeCelem tutoringu jest osiągnięcie pozytywnej zmiany czyli rozwoju w różnych obszarach zależnych od potrzeb, okoliczności i rodzaju pracy z uczniem. Tymi obszarami mogą być nauka, wiedza (rozwój intelektualny), charakter (ogólny rozwój osobisty), wychowanie (rozwój i zmiana postaw życiowych), umiejętności zawodowe (rozwój kompetencji), talenty (rozwój wrodzonych zdolności)


Cele w obszarze naukowym:
- rozwój intelektualny / mądrość, wzrost wiedzy, umiejętność wykorzystania wiedzy w praktyce, rozwój w umiejętności gromadzenia informacji, umiejętność logicznego myślenia, wyciągania wniosków,

Cele w obszarze rozwoju charakteru:
- pewność siebie, asertywność, opanowanie, rozwaga, odwaga, nie poddawanie się, zaradność, pracowitość, optymizm

 

Cele w obszarze rozwoju wychowawczego:
- postawa szacunku, posłuszeństwa, szczerości, uczciwości, sprawiedliwości, prawdomówności, nie narzekania, wdzięczności

 

Cele w obszarze rozwoju umiejętności zawodowych:
- samodzielność, odpowiedzialność, elastyczność, otwartość / gotowość, planowanie, umiejętność radzenia sobie z trudnymi sytuacjami: porażka, konflikt, wyzwania

 

Cele w obszarze rozwoju talentów:
- rozpoznanie swojego potencjału, rozwój wrodzonych zdolności, umiejętność swobodnego wykorzystania i zarządzania swoimi talentami

 

Warto przeczytać

ksiazka tut

Tutoring123

tutoring ks

ksiazka