Back To Top

 • Tutoring - rozwój talentów

  Mocne strony, potencjał, obdarowanie, zdolności, zalety, pasje, zainteresowania, dążenie do doskonałości, wyznaczanie celów, planowanie, osiąganie sukcesów, motywowanie

 • Tutoring - rozwój charakteru

  Wartości, przekonania, postawy, zachowanie, założenia, uprzedzenia, wiara, nadzieja, odwaga, poczucie własnej wartości, pracowitość, zaangażowanie.

 • Tutoring - rozwój intelektualny

  Wychodzenie poza utarte schematy, mądrość, logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, twórczość, kreatywność, abstrakcja, wyobraźnia, intuicja, moje zdanie

 • Tutoring - szkoła życia

  Trudne wybory, podejmowanie decyzji, szukanie rozwiązań, sukcesy, pewność siebie, proaktywność, radzenie sobie z niepowodzeniami i konfliktami, nieustępliwość, poszukiwanie sensu, wyzwania, konsekwencje, współpraca

 • Tutoring - rozwój emocjonalny

  Emocje, uczucia, relacje, więzi, bliskość, związki, zaufanie, otwartość, przyjaźnie, opanowanie, reakcje, porozumienie, kontakt, wyrażanie, życie w zgodzie z samym sobą i innymi, odczuwanie, współodczuwanie, empatia

Tutor 24/7

W szkole, w domu czy w pracy - zawsze jestem dla kogoś tutorem

Polecane strony

 

Instytut Tutoringu Szkolnego

fundacja kolegium tutorow

Fundacja Kolegium Tutorów

collegium wratislaviense

Collegium Wratislaviense

tutoring crown kompas kariery

Edukacja Finansowa Crown

 

Geneza powstania tutoringu

stowarzyszenie umarc582ych poetc3b3w robin williams-   tutoring powstał na wyspach brytyjskich jako odpowiedź na brak powszechnego szkolnictwa
-   pierwszymi tutorami byli absolwenci uniwersytetów głównie Oxford i Cambridge, którzy byli wynajęci przez szlachetne rodziny do pomocy młodzieży w studiowaniu, mniej więcej odpowiednik europejskiej guwernantki
-   metoda powstała poza uniwersytetem lecz po wielu latach w 1870 roku w trakcie reformy edukacji została adoptowana do powszechnego systemu kształcenia na uniwersytecie,
-   metoda do dziś z powodzeniem prowadzona jest w najlepszych uczelniach światowych takich jak Oxford i Cambridge
-   uważa się tę metodę za skuteczną próbę ratowania edukacji przed umasowieniem, jest ona powrotem do jakościowej edukacji uwzględniającej holistyczny rozwój ucznia, nadając jej nową wartość

Warto przeczytać

ksiazka tut

Tutoring123

tutoring ks

ksiazka