Back To Top

 • Tutoring - rozwój talentów

  Mocne strony, potencjał, obdarowanie, zdolności, zalety, pasje, zainteresowania, dążenie do doskonałości, wyznaczanie celów, planowanie, osiąganie sukcesów, motywowanie

 • Tutoring - rozwój charakteru

  Wartości, przekonania, postawy, zachowanie, założenia, uprzedzenia, wiara, nadzieja, odwaga, poczucie własnej wartości, pracowitość, zaangażowanie.

 • Tutoring - rozwój intelektualny

  Wychodzenie poza utarte schematy, mądrość, logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, twórczość, kreatywność, abstrakcja, wyobraźnia, intuicja, moje zdanie

 • Tutoring - szkoła życia

  Trudne wybory, podejmowanie decyzji, szukanie rozwiązań, sukcesy, pewność siebie, proaktywność, radzenie sobie z niepowodzeniami i konfliktami, nieustępliwość, poszukiwanie sensu, wyzwania, konsekwencje, współpraca

 • Tutoring - rozwój emocjonalny

  Emocje, uczucia, relacje, więzi, bliskość, związki, zaufanie, otwartość, przyjaźnie, opanowanie, reakcje, porozumienie, kontakt, wyrażanie, życie w zgodzie z samym sobą i innymi, odczuwanie, współodczuwanie, empatia

Tutor 24/7

W szkole, w domu czy w pracy - zawsze jestem dla kogoś tutorem

Polecane strony

 

Instytut Tutoringu Szkolnego

fundacja kolegium tutorow

Fundacja Kolegium Tutorów

collegium wratislaviense

Collegium Wratislaviense

tutoring crown kompas kariery

Edukacja Finansowa Crown

 

Proces tutoringu

zmiana e1387543111498Proces tutorignu zakłada partnerską relację dwóch osób, w której jedna osoba ma większe doświadczenie oraz dojrzałość i towarzyszy drugiej osobie w jej rozwoju, ponieważ ta jest na etapie uczenia się. Relacja ta oparta jest o wspólne zaufanie. W trakcie tego procesu możemy wyróżnić następujące etapy:

# Poznanie się - poznanie talentów, mocnych i słabych stron, planów życiowych, pragnień i marzeń, wartości i przekonań

# Wyznaczenie celów - wytyczenie kierunku rozwoju, określenie konkretnych rezultatów do osiągnięcia w jakimś określonym czasie

# Planowanie - określenie zasobów, możliwości i przeszkód na które można natrafić, określenie działań do podjęcia w ustalonym konkretnym czasie, żeby osiągnąć zakładane rezultaty

# Monitorowanie -  ustalenie etapów pracy, po których będzie następowało podsumowanie etapu, ustalenie sposobów raportowania z przeprowadzonej pracy

# Motywowanie - określenie i przypominanie korzyści wynikających z osiągnięcia celu

# Ewaluacja - podsumowanie zakończonej pracy i wyciągnięcie wniosków na przyszłość

# Świętowanie - wspólne celebrowanie sukcesu, osiągnięcia celu

 

Etapy procesu zaczerpnięte są z opracowań Instytutu Tutoringu Szkolnego, który jest placówką Towarzystwa Edukacji Otwartej www.tutoring.org.pl - polecamy.

Warto przeczytać

ksiazka tut

Tutoring123

tutoring ks

ksiazka