Back To Top

 • Tutoring - rozwój talentów

  Mocne strony, potencjał, obdarowanie, zdolności, zalety, pasje, zainteresowania, dążenie do doskonałości, wyznaczanie celów, planowanie, osiąganie sukcesów, motywowanie

 • Tutoring - rozwój charakteru

  Wartości, przekonania, postawy, zachowanie, założenia, uprzedzenia, wiara, nadzieja, odwaga, poczucie własnej wartości, pracowitość, zaangażowanie.

 • Tutoring - rozwój intelektualny

  Wychodzenie poza utarte schematy, mądrość, logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, twórczość, kreatywność, abstrakcja, wyobraźnia, intuicja, moje zdanie

 • Tutoring - szkoła życia

  Trudne wybory, podejmowanie decyzji, szukanie rozwiązań, sukcesy, pewność siebie, proaktywność, radzenie sobie z niepowodzeniami i konfliktami, nieustępliwość, poszukiwanie sensu, wyzwania, konsekwencje, współpraca

 • Tutoring - rozwój emocjonalny

  Emocje, uczucia, relacje, więzi, bliskość, związki, zaufanie, otwartość, przyjaźnie, opanowanie, reakcje, porozumienie, kontakt, wyrażanie, życie w zgodzie z samym sobą i innymi, odczuwanie, współodczuwanie, empatia

Tutor 24/7

W szkole, w domu czy w pracy - zawsze jestem dla kogoś tutorem

Polecane strony

 

Instytut Tutoringu Szkolnego

fundacja kolegium tutorow

Fundacja Kolegium Tutorów

collegium wratislaviense

Collegium Wratislaviense

tutoring crown kompas kariery

Edukacja Finansowa Crown

 

Zasada tutoringu

article 0 06037159000005DC 815 233x301Fundamentalną zasadą tutoringu jest budowanie relacji, która ma charakter relacji wspierającej.
Relacja taka opiera się na kilku bardzo ważnych elementach:

zaufanie - jestem godny zaufania

szacunek i godność - darzymy się wzajemnym szacunkiem, odnosimy się do siebie z godnością i traktujemy się po partnersku

autentyczność / szczerość- nie udaję kogoś kim nie jestem, przekazuję wiedzę, umiejętności i doświadczenie, które sam zdobyłem

pozytywne nastawienie - zawsze doszukuję się dobrych i pozytywnych stron, wyrażam zainteresowanie tobą i chcę ci pomóc

akceptacja - akceptuję twój punkt widzenia, akceptuję to kim jesteś, ale nie muszę tego aprobować

jednoznaczna komunikacja oparta o to kim jestem - komunikacja ma wynikać z tego kim jestem, by pobudzać do podejmowania własnego stanowiska, budować własne zdanie, poglądy i przekonania (moim zdaniem, sądzę, uważam)

unikamy osądzania i ferowania wyroków - nie czynimy tego ponieważ blokują one motywację

Warto przeczytać

ksiazka tut

Tutoring123

tutoring ks

ksiazka