Back To Top

 • Tutoring - rozwój talentów

  Mocne strony, potencjał, obdarowanie, zdolności, zalety, pasje, zainteresowania, dążenie do doskonałości, wyznaczanie celów, planowanie, osiąganie sukcesów, motywowanie

 • Tutoring - rozwój charakteru

  Wartości, przekonania, postawy, zachowanie, założenia, uprzedzenia, wiara, nadzieja, odwaga, poczucie własnej wartości, pracowitość, zaangażowanie.

 • Tutoring - rozwój intelektualny

  Wychodzenie poza utarte schematy, mądrość, logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, twórczość, kreatywność, abstrakcja, wyobraźnia, intuicja, moje zdanie

 • Tutoring - szkoła życia

  Trudne wybory, podejmowanie decyzji, szukanie rozwiązań, sukcesy, pewność siebie, proaktywność, radzenie sobie z niepowodzeniami i konfliktami, nieustępliwość, poszukiwanie sensu, wyzwania, konsekwencje, współpraca

 • Tutoring - rozwój emocjonalny

  Emocje, uczucia, relacje, więzi, bliskość, związki, zaufanie, otwartość, przyjaźnie, opanowanie, reakcje, porozumienie, kontakt, wyrażanie, życie w zgodzie z samym sobą i innymi, odczuwanie, współodczuwanie, empatia

Tutor 24/7

W szkole, w domu czy w pracy - zawsze jestem dla kogoś tutorem

Polecane strony

 

Instytut Tutoringu Szkolnego

fundacja kolegium tutorow

Fundacja Kolegium Tutorów

collegium wratislaviense

Collegium Wratislaviense

tutoring crown kompas kariery

Edukacja Finansowa Crown

 

Kim jest tutor?

jodaTutor to osoba, która prowadzi w rozwoju inną osobę z reguły młodszą.

 

Tutor jest partnerem, który dysponuje większym doświadczeniem, wiedzą, dojrzałością i w sposób partnerski dzieli się tym z uczniem, jak również jest tym, który stawia wyzwania, zadaje trudne pytania, wytycza szlak poszukiwań, pomaga wydobyć potencjał, wytycza cele i motywuje do ich osiągnięcia, przyczyniając się w ten sposób do zmiany czyli rozwoju młodszego partnera. Rozwój może następować na różnych obszarach: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, wychowawczym (dotyczący charakteru i postaw), kompetencji zawodowych, talenów i zainteresowań.

 

Tutor przyjmuje również rolę towarzysza, który na jakimś odcinku życia kroczy razem z uczniem w obrębie obszaru jego rozwoju i wspiera go, motywuje, pomaga mu i poprzez szczerą, pełną zaufania relację stwarza bezpieczną przestrzeń do rozwoju.

 

Tutor jest trenerem, który stymuluje pracę ucznia tak, by ten rozwijał swoje skrzydła i umiejętności, żeby żył i działał w oparciu o swoje mocne strony i talenty, oraz żeby stawał się coraz bardziej odpowiedzialnym, samodzielnym, dojrzałym i wartościowym człowiekiem.

 

Tutor jest swoistym połączeniem mentora i coacha, który wytycza szlak poszukiwań i popycha do samodzielnego myślenia ale również potrafi doradzić i podzielić się swoim doświadczeniem.

 

Role tutora można zobrazować w relacji mistrz - uczeń, przykładem może być mistrz Joda i Luke Skywalker. Joda pracując nad rozwojem umiejętności Luka jest dla niego wsparciem również w rozwoju charakteru, psychiki i postaw życiowych.

 

Role tutora możemy również zobrazować w przedmiocie jakim jest termos albo kaloryfer. Dlaczego te przedmoty? Ponieważ są ciepłe ale są twarde. Mają cechę która sprawia, że są przyjemne, ale mają też swoją usystematyzowaną strukturę i stabilną formę.

Warto przeczytać

ksiazka tut

Tutoring123

tutoring ks

ksiazka