Back To Top

 • Tutoring - rozwój talentów

  Mocne strony, potencjał, obdarowanie, zdolności, zalety, pasje, zainteresowania, dążenie do doskonałości, wyznaczanie celów, planowanie, osiąganie sukcesów, motywowanie

 • Tutoring - rozwój charakteru

  Wartości, przekonania, postawy, zachowanie, założenia, uprzedzenia, wiara, nadzieja, odwaga, poczucie własnej wartości, pracowitość, zaangażowanie.

 • Tutoring - rozwój intelektualny

  Wychodzenie poza utarte schematy, mądrość, logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, twórczość, kreatywność, abstrakcja, wyobraźnia, intuicja, moje zdanie

 • Tutoring - szkoła życia

  Trudne wybory, podejmowanie decyzji, szukanie rozwiązań, sukcesy, pewność siebie, proaktywność, radzenie sobie z niepowodzeniami i konfliktami, nieustępliwość, poszukiwanie sensu, wyzwania, konsekwencje, współpraca

 • Tutoring - rozwój emocjonalny

  Emocje, uczucia, relacje, więzi, bliskość, związki, zaufanie, otwartość, przyjaźnie, opanowanie, reakcje, porozumienie, kontakt, wyrażanie, życie w zgodzie z samym sobą i innymi, odczuwanie, współodczuwanie, empatia

Tutor 24/7

W szkole, w domu czy w pracy - zawsze jestem dla kogoś tutorem

Polecane strony

 

Instytut Tutoringu Szkolnego

fundacja kolegium tutorow

Fundacja Kolegium Tutorów

collegium wratislaviense

Collegium Wratislaviense

tutoring crown kompas kariery

Edukacja Finansowa Crown

 

Kim tutor nie jest?

edukacjaTutor nie jest nauczycielem. Nauczyciel podaje informację, przekazuje i wyjaśnia materiał z zakresu jakiejś wiedzy a tutor motywuje, inspiruje do zdobycia wiedzy, doświadczenia i rozwoju, zachęca do osiągnięcia wyznaczonych wspólnie celów, wytycza szlak poszukiwań, rzuca wyzwania.

Tutor nie jest tylko mentorem ani tylko coachem. Tutor może działać jednocześnie jak mentor i coach, w zależności od potrzeby rozwoju na jakimś odcinku i obszarze. Tutor posługuje się pytaniami i pomaga osiągnąć cele, które wspólnie z uczniem stawia, oraz jednocześnie jest tym, który potrafi podzielić się swoim doświadczeniem, wesprzeć i pomóc w trudnych wyborach, służąc nienachalną poradą.

Tutor nie jest tylko przyjacielem. Tutor buduje relację w oparciu o przyjacielskie zasady i działa w atmosferze przyjacielskiej, ale jest też tym, który potrafi postawić odpowiednie granice i stanąć w prawdzie broniąc zdrowych zasad szacunku i godności jaka powinna występować pomiędzy partnerami.

Warto przeczytać

ksiazka tut

Tutoring123

tutoring ks

ksiazka