Back To Top

 • Tutoring - rozwój talentów

  Mocne strony, potencjał, obdarowanie, zdolności, zalety, pasje, zainteresowania, dążenie do doskonałości, wyznaczanie celów, planowanie, osiąganie sukcesów, motywowanie

 • Tutoring - rozwój charakteru

  Wartości, przekonania, postawy, zachowanie, założenia, uprzedzenia, wiara, nadzieja, odwaga, poczucie własnej wartości, pracowitość, zaangażowanie.

 • Tutoring - rozwój intelektualny

  Wychodzenie poza utarte schematy, mądrość, logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, twórczość, kreatywność, abstrakcja, wyobraźnia, intuicja, moje zdanie

 • Tutoring - szkoła życia

  Trudne wybory, podejmowanie decyzji, szukanie rozwiązań, sukcesy, pewność siebie, proaktywność, radzenie sobie z niepowodzeniami i konfliktami, nieustępliwość, poszukiwanie sensu, wyzwania, konsekwencje, współpraca

 • Tutoring - rozwój emocjonalny

  Emocje, uczucia, relacje, więzi, bliskość, związki, zaufanie, otwartość, przyjaźnie, opanowanie, reakcje, porozumienie, kontakt, wyrażanie, życie w zgodzie z samym sobą i innymi, odczuwanie, współodczuwanie, empatia

Tutor 24/7

W szkole, w domu czy w pracy - zawsze jestem dla kogoś tutorem

Polecane strony

 

Instytut Tutoringu Szkolnego

fundacja kolegium tutorow

Fundacja Kolegium Tutorów

collegium wratislaviense

Collegium Wratislaviense

tutoring crown kompas kariery

Edukacja Finansowa Crown

 

Najważniejsze zadania tutora

motyleUmiejętnie wyznaczać szlak poszukiwań poprzez:

troskę o dobro ucznia ===> budowanie indywidualnej relacji ===> regularne spotkania i drążenie ważnych tematów dotyczących rozwoju poprzez zadawanie trudnych i niewygodnych pytań ===> integralne przyglądanie się podopiecznemu pod względem: wiedzy, charakteru, talentów, zainteresowań, postaw i wartości ===> wydobywanie ukrytego potencjału ===> pomaganie w odkrywaniu sensu edukacji ===> inspirowanie do wielkości poprzez wytyczanie celów ===> planowanie zadań  ===> rzucanie wyzwań ===> motywowanie w osiąganiu sukcesów

Warto przeczytać

ksiazka tut

Tutoring123

tutoring ks

ksiazka