Back To Top

 • Tutoring - rozwój talentów

  Mocne strony, potencjał, obdarowanie, zdolności, zalety, pasje, zainteresowania, dążenie do doskonałości, wyznaczanie celów, planowanie, osiąganie sukcesów, motywowanie

 • Tutoring - rozwój charakteru

  Wartości, przekonania, postawy, zachowanie, założenia, uprzedzenia, wiara, nadzieja, odwaga, poczucie własnej wartości, pracowitość, zaangażowanie.

 • Tutoring - rozwój intelektualny

  Wychodzenie poza utarte schematy, mądrość, logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, twórczość, kreatywność, abstrakcja, wyobraźnia, intuicja, moje zdanie

 • Tutoring - szkoła życia

  Trudne wybory, podejmowanie decyzji, szukanie rozwiązań, sukcesy, pewność siebie, proaktywność, radzenie sobie z niepowodzeniami i konfliktami, nieustępliwość, poszukiwanie sensu, wyzwania, konsekwencje, współpraca

 • Tutoring - rozwój emocjonalny

  Emocje, uczucia, relacje, więzi, bliskość, związki, zaufanie, otwartość, przyjaźnie, opanowanie, reakcje, porozumienie, kontakt, wyrażanie, życie w zgodzie z samym sobą i innymi, odczuwanie, współodczuwanie, empatia

Tutor 24/7

W szkole, w domu czy w pracy - zawsze jestem dla kogoś tutorem

Polecane strony

 

Instytut Tutoringu Szkolnego

fundacja kolegium tutorow

Fundacja Kolegium Tutorów

collegium wratislaviense

Collegium Wratislaviense

tutoring crown kompas kariery

Edukacja Finansowa Crown

 

Rola rodzica w procesie tutoringu

indeks111Rola rodzica w procesie tutoringu, który odbywa się w przestrzeni szkolnej i dotyczy wieku wczesnoszkolnego oraz okresu dojrzewania, jest niezmiernie ważna. Im bardziej młodszy uczeń tym tutoring przybiera bardziej formę rodzinną. Im bardziej uczeń jest starszy, tym tutoring przebiega bardziej w stronę rozwoju osobistego ucznia a atrybut wolności i niezależności, nabiera coraz większego znaczenia.

Ustalane z uczniem cele muszą korespondować z tym, co ma miejsce w domu. Oczekiwania co do ucznia w procesie tutoringu nie powinny, dla jego komfortu psychicznego oraz tworzenia warunków bezpiecznego rozwoju, odbiegać od tego, czego uczeń doświadcza w domu. Największy dysonans rozwojowy, który bardzo nie sprzyja rozwojowi, jest wtedy, kiedy cele, które uczeń ma postawione w procesie tutoringu, wartości i przekonania, które omawia podczas tutoriali są sprzeczne z tym, z czym uczeń spotyka się w domu. Nie dopuszczalna jest sytuacja, kiedy w domu uczeń nie tylko spotyka się z innym systemem wartości ale jest wręcz nastawiany buntowniczo do tego, co jest mu proponowane w szkole w trakcie procesu tutoringu. W tak niesprzyjających i nie stwarzających bezpieczeństwa warunkach bardzo trudno wpływać na rozwój, osiągać cele i normalnie funkcjonować.

Dlatego rola rodzica w procesie tutoringu jest bardzo ważna i jest ważną częścią składową całego rozwoju. Oczekiwania rodzica, ucznia i tutora powinny być spójne dla jego dobra w kontekście jego rozwoju. Tutor jest swoistym mediatorem pomiędzy uczniem i rodzicem uznając rodziców jako ekspertów w sprawach rozwoju swojego dziecka oraz uznając ucznia jako coraz bardziej świadomego partnera, który będąc w okresie określania swojej tożsamość, wchodzi w wiek dorosłości i poszukuje własnego ja.

Warto przeczytać

ksiazka tut

Tutoring123

tutoring ks

ksiazka