Back To Top

 • Tutoring - rozwój talentów

  Mocne strony, potencjał, obdarowanie, zdolności, zalety, pasje, zainteresowania, dążenie do doskonałości, wyznaczanie celów, planowanie, osiąganie sukcesów, motywowanie

 • Tutoring - rozwój charakteru

  Wartości, przekonania, postawy, zachowanie, założenia, uprzedzenia, wiara, nadzieja, odwaga, poczucie własnej wartości, pracowitość, zaangażowanie.

 • Tutoring - rozwój intelektualny

  Wychodzenie poza utarte schematy, mądrość, logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, twórczość, kreatywność, abstrakcja, wyobraźnia, intuicja, moje zdanie

 • Tutoring - szkoła życia

  Trudne wybory, podejmowanie decyzji, szukanie rozwiązań, sukcesy, pewność siebie, proaktywność, radzenie sobie z niepowodzeniami i konfliktami, nieustępliwość, poszukiwanie sensu, wyzwania, konsekwencje, współpraca

 • Tutoring - rozwój emocjonalny

  Emocje, uczucia, relacje, więzi, bliskość, związki, zaufanie, otwartość, przyjaźnie, opanowanie, reakcje, porozumienie, kontakt, wyrażanie, życie w zgodzie z samym sobą i innymi, odczuwanie, współodczuwanie, empatia

Tutor 24/7

W szkole, w domu czy w pracy - zawsze jestem dla kogoś tutorem

Polecane strony

 

Instytut Tutoringu Szkolnego

fundacja kolegium tutorow

Fundacja Kolegium Tutorów

collegium wratislaviense

Collegium Wratislaviense

tutoring crown kompas kariery

Edukacja Finansowa Crown

 

Cel tutoriali

celCelem tutoriali jest autentyczne spotkanie dwóch osób, w trakcie których, poprzez prawdziwą troskę o dobro ucznia nastąpi budowanie relacji w opraciu o dialog i dokona się pozytywna zmiana, która najczęściej ma swoje odzwierciedlenie we wspólne wytyczonych celach, które wyznaczą uczniowi kierunek działania i przyczynią się do rozwojowi jego potencjału. Postawione cele są określone w czasie i przewidują działania i zadania, których wykonanie spowoduje rozwój i rozwinięcie jego umiejętności. Jest to cel nadrzędny stosowany w każdym rodzaju tutorialu i dotyczy rozwoju w obszarach, w ramach których się odbywa.

Proces wytyczania celów możemy podzielić na takie elementy:
cel:               co chcesz osiągnąć?
zadania:        co potrzebujesz zrobić?
strategia:      jak to zrobić?
czas:            kiedy, do kiedy to zrobić?
pomoc:         kto, co może mi pomóc?

Po wytyczeniu celów i zaplanowaniu realizacji, celem tutora jest monitorowanie i motywowanie ucznia, by osiągnął założony cel. Po osiągnięciu celu następuje ewaluacja i świętowanie sukcesów.

Warto przeczytać

ksiazka tut

Tutoring123

tutoring ks

ksiazka