Back To Top

 • Tutoring - rozwój talentów

  Mocne strony, potencjał, obdarowanie, zdolności, zalety, pasje, zainteresowania, dążenie do doskonałości, wyznaczanie celów, planowanie, osiąganie sukcesów, motywowanie

 • Tutoring - rozwój charakteru

  Wartości, przekonania, postawy, zachowanie, założenia, uprzedzenia, wiara, nadzieja, odwaga, poczucie własnej wartości, pracowitość, zaangażowanie.

 • Tutoring - rozwój intelektualny

  Wychodzenie poza utarte schematy, mądrość, logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, twórczość, kreatywność, abstrakcja, wyobraźnia, intuicja, moje zdanie

 • Tutoring - szkoła życia

  Trudne wybory, podejmowanie decyzji, szukanie rozwiązań, sukcesy, pewność siebie, proaktywność, radzenie sobie z niepowodzeniami i konfliktami, nieustępliwość, poszukiwanie sensu, wyzwania, konsekwencje, współpraca

 • Tutoring - rozwój emocjonalny

  Emocje, uczucia, relacje, więzi, bliskość, związki, zaufanie, otwartość, przyjaźnie, opanowanie, reakcje, porozumienie, kontakt, wyrażanie, życie w zgodzie z samym sobą i innymi, odczuwanie, współodczuwanie, empatia

Tutor 24/7

W szkole, w domu czy w pracy - zawsze jestem dla kogoś tutorem

Polecane strony

 

Instytut Tutoringu Szkolnego

fundacja kolegium tutorow

Fundacja Kolegium Tutorów

collegium wratislaviense

Collegium Wratislaviense

tutoring crown kompas kariery

Edukacja Finansowa Crown

 

Co to jest tutorial?

images22Tutorial to spotkanie dwóch osób, tutora i podopiecznego (ucznia), w trakcie którego odbywa się rozmowa tutorska, która ma charakter dialogu motywacyjnego. Rozmowę tę cechuje autentyczność i szczerość, możemy ją porównać do interakcji i dialogu bardziej niż do nauczania lub edukowania. W trakcie tej rozmowy tutor motywuje ucznia do rozwijania swoich zdolności, inspiruje do działania i poszukiwań, dzieli się swym doświadczeniem, umiejętnościami i wiedzą, w zależności od tego czy jest to tutorial naukowy, rozwojowy, wychowawczy czy dotyczy rozwoju kompetencji zawodowych. Głównym narzędziem jakim posługuje się tutor w trakcie spotkania i rozmowy to zadawanie pytań, które ukierunkowane są na rozwój i osiągnięcie celu, poszerzenie horyzontów i szukanie nowych możliwości, lub pomagają rozwiązać jakiś problem, odnaleźć jakąś prawdę lub głębszy ukryty sens.

Warto przeczytać

ksiazka tut

Tutoring123

tutoring ks

ksiazka