Back To Top

 • Tutoring - rozwój talentów

  Mocne strony, potencjał, obdarowanie, zdolności, zalety, pasje, zainteresowania, dążenie do doskonałości, wyznaczanie celów, planowanie, osiąganie sukcesów, motywowanie

 • Tutoring - rozwój charakteru

  Wartości, przekonania, postawy, zachowanie, założenia, uprzedzenia, wiara, nadzieja, odwaga, poczucie własnej wartości, pracowitość, zaangażowanie.

 • Tutoring - rozwój intelektualny

  Wychodzenie poza utarte schematy, mądrość, logiczne myślenie, wyciąganie wniosków, twórczość, kreatywność, abstrakcja, wyobraźnia, intuicja, moje zdanie

 • Tutoring - szkoła życia

  Trudne wybory, podejmowanie decyzji, szukanie rozwiązań, sukcesy, pewność siebie, proaktywność, radzenie sobie z niepowodzeniami i konfliktami, nieustępliwość, poszukiwanie sensu, wyzwania, konsekwencje, współpraca

 • Tutoring - rozwój emocjonalny

  Emocje, uczucia, relacje, więzi, bliskość, związki, zaufanie, otwartość, przyjaźnie, opanowanie, reakcje, porozumienie, kontakt, wyrażanie, życie w zgodzie z samym sobą i innymi, odczuwanie, współodczuwanie, empatia

Tutor 24/7

W szkole, w domu czy w pracy - zawsze jestem dla kogoś tutorem

Polecane strony

 

Instytut Tutoringu Szkolnego

fundacja kolegium tutorow

Fundacja Kolegium Tutorów

collegium wratislaviense

Collegium Wratislaviense

tutoring crown kompas kariery

Edukacja Finansowa Crown

 

Główne zasady tutoriali

zasady dwujezycznego wychowaniaGłówne zasady spotkania tutorskiego:

-   każdy uczeń posiada zasoby, potencjał - zadaniem tutora jest je odkryć, uświadomić uczniowi i zachęcić do używania

-   każdy uczeń jest dobry, mądry i twórczy - zadaniem tutora jest wierzyć w jego siły i wydobywać z niego to, co dobre

-   rozmowa i działania tutora z uczniem opierają się na: otwartości, szczerości, zaufaniu, 100% zaangażowaniu, szacunku i autentyczności

-   każdy uczeń i tutor jest pełnoprawnym partnerem w działaniu i rozmowie - zadaniem tutora i ucznia jest szanowanie swoich poglądów i przekonań, tutor jest tym, który zachęca ucznia do poszerzania swoich horyzontów w poczuciu poszanowania wzajemnej godności

-   autentyczność polega na tym, że nie udajemy kogoś innego ale szczerze wypowiadamy się w swoim imieniu, mówimy o tym co ja sądzę, co ja myślę, co ja uważam, a nie co inni myślą, co uważa się, co inni mówią, wszyscy tak robią

-   w trakcie rozmowy tutor wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, dzieli się swoimi przeżyciami, nie na zasadzie dawania gotowych rozwiązań czy instrukcji ale po to, by ukazać różne aspekty i rozwiązania oraz by pobudzić ucznia do poszerzenia swoich horyzontów i dać mu większe spektrum możliwości do dokonywania własnych przemyślanych wyborów

-   rozmowa nie może opierać się na ferowaniu wyroków, czy osądzaniu, nie używamy zwrotów: musisz, należy, powinieneś, koniecznie trzeba

-   podstawowym narzędziem tutorskim są pytania, które odkrywają różne dylematy, zmuszają do osobistego odniesienia się i wyrażenia swoich poglądów - wszystko po to, by czynić życie bardziej świadomym

 

Zasady tutoriali zaczerpnięte są z opracowań Instytutu Tutoringu Szkolnego, który jest placówką Towarzystwa Edukacji Otwartej www.tutoring.org.pl - polecamy.

Warto przeczytać

ksiazka tut

Tutoring123

tutoring ks

ksiazka